Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Onderzoek Opgravingsvergunning en Kwaliteitsnorm

Opgravingsvergunning en Kwaliteitsnorm

Opgravingsvergunning

Met de opname van de Wet archeologische monumentenzorg in de Monumentenwet 1988 is de regel vervallen dat alleen een rijksdienst, een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of een gemeente een opgravingsbevoegdheid kan hebben. Iedereen kan sindsdien een opgravingsvergunning aanvragen, maar de aanvrager dient wel te voldoen aan door het Rijk gestelde kwaliteitseisen.


Opgravingsputje meters onder het maaiveld     Tekenbord in opgraving


Op 10 juni 2009 heeft de gemeente Dordrecht opnieuw een opgravingsvergunning van het Rijk gekregen tot 1 januari 2017, voor het eigen grondgebied. De gemeente Dordrecht kan zelf bepalen of archeologische projecten in eigen beheer worden uitgevoerd of dat deze worden uitbesteed. De gemeente beschikt over een team archeologie dat bestaat uit drie gekwalificeerde archeologen in ambtelijke dienst: twee senior KNA-archeologen en één archeologisch specialist. Dit team is in staat alle onderdelen van het AMZ-proces uit te voeren, aan te sturen of te leiden: beleid, advies, uitvoer (voorbereiding, veldwerk, uitwerking, rapportage en deponering) en presentatie. Klik hier voor contact of een offerte-aanvraag.


In de binnenstad is het vooronderzoek in de vorm van bureauonderzoek en het vervolgonderzoek tot nu toe altijd in eigen beheer uitgevoerd. Vooronderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek door grondboringen voor grootschalige projecten in het buitengebied werd uitbesteed of in combinatie met een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. Dit zal naar verwachting zo blijven. Het daaruit soms voortvloeiende vervolgonderzoek (proefsleuvenonderzoek) is tot nu toe meestal door het team archeologie zelf uitgevoerd.


Naar lijst vergunninghouders


AMZ-KNA procesgang


Sinds 2009 voert het team archeologie binnen de gemeente kleinschalig booronderzoek ook zelf uit, zowel voor interne als externe opdrachtgevers. Voordeel is de vaak snelle levering van deze dienst en de directe lijn naar het bevoegd gezag in verband met de toetsing en accoordering van PvE èn onderzoeksrapport en het selectiebesluit van B&W dat in verband met de vergunningverlening nodig is. Voor een offerte-aanvraag, klik hier.

 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie


KNA 3.3 Landbodems     KNA 3.3 Waterbodems

 

Archeologisch onderzoek door een vergunninghouder moet uitgevoerd worden conform de wet en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Deze norm borgt de minimale kwaliteitseisen en geldt voor alle onderdelen van het proces binnen de archeologische monumentenzorg: van het programma van eisen tot het deponeren van documentatie en vondstmateriaal.


Naar KNA

Naar KNA leidraden


Protocollen KNA-proces

Een greep uit de onderzoeken:

Stadsontwikkeling op het Statenplein Wonen onder Winkels, Voorstraat 252-254 Van Nonnen naar kanonnen, Nieuwstraat 60-62


Bidden boven water, Hof 10 Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Dubbel, Amnesty Internationalweg In de voetsporen van de gebroeders de Witt, Nieuwstraat 60-62


Graven naar de Graaf..., Voorstraat 244 Zonnen op Gods akker, Amnesty Internationalweg Wouw! Ververijen! Elfhuizen

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht