Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Hollands Oudste Stad Te zien Huis Scharlaken Foto's van de opgraving

Foto's van de opgraving

Opgraving Huis Scharlaken


Plattegrond van het 14e-eeuwse Huis Scharlaken. Dit huis is een stuk korter geworden dan de 13e-eeuwse markthal: de vroegere tussenmuur is nu de achtergevel. Rechts achter het huis loopt een verbindingsgang naar de toren waaronder de beerkelder zich bevond.


Plattegrond van het 14e-eeuwse Huis Scharlaken

Reconstructie van de 14e-eeuwse toren boven de beerkelder

Toren-reconstructie op het middelste tekstpaneel op locatie Huis Scharlaken: deze reconstructie geeft de toren van een naburig pand weer, maar is vergelijkbaar met de toren die in de 14e eeuw achter Huis Scharlaken stond. Tekening: A. de Haan.De beerkelder onder de toren tijdens de opgraving

De 14e-eeuwse beerkelder van Huis Scharlaken

Foto's van de beerkelder uit het album van de Waag-opgraving.

Plattegrond van de 13e-eeuwse markthalPlattegrond van de 13e-eeuwse markthal.
Scharlaken Huis 29A_Tussenmuur met 3 doorgangen tussen voor en achterzaal


Tussenmuur van de 13e-eeuwse markthal. In de muur waren drie doorgangen om vanuit de voorzaal in de achterzaal te komen.Natuurstenen basement bij de middelste doorgang

De middelste doorgang werd geaccentueerd door twee bakstenen muurpilasters aan weerszijden. Deze gemetselde zuiltjes rustten op hardstenen basementen.Doorkijkje van de voorzaal naar de achterzaal van de 13e-eeuwse markthal

Doorkijkje van de voorzaal naar de achterzaal van de 13e-eeuwse markthal. Het gebouw had één achteruitgang in het midden van de achtergevel.Linker zijgevel van de 13e-eeuwse markthal met één van de doorgangen naar de achterzaal


Linker zijgevel van de 13e-eeuwse markthal, met één van de doorgangen naar de achterzaal. Bovengronds de toenmalige nieuwbouw op de Grote Markt. Hieronder zie je dezelfde muur vanaf de andere kant.


Muurwerk van de 13e-eeuwse markthalZijgevel van de 13e-eeuwse markthal met lampnis


Zowel de voorzaal als de achterzaal van de 13e-eeuwse markthal konden kunstmatig worden verlicht vanuit een doorlopende reeks van lampnissen, die om de 2 meter waren aangebracht. Deze afstand was waarschijnlijk gelijk aan de breedte van een marktkraam die de lakenhandelaren konden huren. Slechts op één plaats is een spoor van een venster waargenomen. Zijgevel van de 13e-eeuwse markthal


Alle muren waren op dezelfde wijze gefundeerd. Een verbrede muurvoet voor meer draagvlak rustte op één tot drie lagen hout, bestaande uit dwarsgelegen boomstammetjes met al dan niet een laag eiken planken erop en soms nog zachthouten palen in de lengterichting eronder. Een enkele keer was voor de eiken delen oude scheepshuid hergebruikt. Dordrecht is dus 'gebouwd op huiden': op houten scheepshuiden (!).Verschillende opgehoogde dorpels in een doorgang van de markthal


De getrapte fundering op houten dwarsliggers kon niet voorkomen dat de markthal al kort na de bouw ging verzakken (de reden voor herbouw in 1360). Om die reden werden de vloeren herhaaldelijk opgehoogd. Maar dat vereiste ook een voortdurende aanpassing van de doorgangen. De geleidelijke stijging van de dorpelhoogten weerspiegelen dat. 

Plattegrond van de 13e-eeuwse markthal gecombineerd met de plattegrond van het 14e-eeuwse Huis Scharlaken

Gecombineerde plattegrond van de 13e-eeuwse markthal en het 14e-eeuwse Huis Scharlaken. Deze lijnen zijn in natuursteen aangebracht in het plaveisel op locatie. Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht