Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Hollands Oudste Stad Te zien Sint Surakapel

Sint Surakapel

St. Sura beeld in Den Bosch / Sint Sura kapel / St Sura wandschildering Grote Kerk Dordrecht


Vroegere kapel van de Grote Kerk in plaveisel

Tegen de noordoostelijke muur van de Grote Kerk is in het plaveisel van het pad tussen de kerk en de Grotekerkstuin /voormalig kerkhof de plattegrond van de Sint Surakapel aangegeven.

Sura, geboren uit ‘seer eerlycke ouders’, wordt gehouden voor de stichteres van de Grote Kerk. Zij aanbad dagelijks een Maria-beeld dat aan een boom hing bij ‘de riviere van Dordrecht’. Op haar verlangen ter ere van Maria een kerk te bouwen, toonde een engel haar een model. Hoewel zij slechts beschikte over ‘dry penninxkens’, nam zij toch drie dagloners in dienst. Steeds wanneer zij hen had uitbetaald, vond zij drie nieuwe penningen in haar beurs. De werklieden, menende dat zij rijk was, beroofden haar van het leven met een vismes. De moordenaars werden gevangen genomen en ter dood veroordeeld. De ‘H. Martelaerse’ herrees en toonde de verse wond aan haar hals. Op de plaats van de moord zou volgens de legende een fontein of bron zijn ontsprongen, zeer gezond voor hen ‘die met ko(o)rtse belade syn’.


Op het kerkhof, ten noordoosten van het Mariakoor, bestond tot de zeventiende eeuw inderdaad een bron, de Suraput, waaruit volgens schriftelijke getuigenissen geneeskrachtig water stroomde. De sloop van de waterput heeft waarschijnlijk plaatsgevonden tussen 1603 en 1608. De kerkenraadsakte van 1603 vermeldt namelijk: ‘Alzoo men verstaat, dat er op het kerkhof van de Grootekerk een steenen kring (putrand?) staat, en vele menschen daarvoor nederknielen en verdere superstitiën (bijgelovigheden) bedrijven, zoo zal men den Burgemeester verzoeken, dat dezelve moge weggenomen worden.


Naast de waterput wordt ook een kapel genoemd, gewijd aan Sura en gebouwd aan de noordoostzijde, tegen het Mariakoor van de Grote Kerk. In de kapel werden het vismes en doeken en banden bewaard van personen die op wonderbaarlijke manier waren genezen door het bronwater te drinken.


In de zeventiende eeuw is de kapel afgebroken, maar de funderingen werden in 1905 opgegraven en in de bestrating weergegeven. Volgens overlevering zouden de relieken zijn overgebracht naar Soissons in Frankrijk. Of de kapel ooit gewijd is geweest aan Sura is in de archieven niet terug te vinden.


Bron: http://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek/sint-sura/


Toegang: openbaar


Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht