Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Vondsten Stadsdepot

Stadsdepot

Waar gaat alles na afloop van een onderzoek naartoe?
Dat is één van de meest gestelde vragen over archeologie in Dordrecht. Antwoord: naar het Stadsdepot!


Stadsdepot Stadsdepot

Stadsdepot Stadsdepot


Het Stadsdepot is een enorme kluis op industrieterrein Dordtse Kil III. Hier wordt de 'Collectie Dordrecht' bewaard, de collectie van het Dordrechts Museum, Museum van Gijn, het Onderwijsmuseum, het Regionaal Archief Dordrecht en het Vakteam Erfgoed (archeologie en bouwhistorie).


Goede bodemomstandigheden

Tijdens vrijwel ieder archeologisch onderzoek worden (fragmenten van) gebruiksvoorwerpen, afval of bouwmaterialen uit het verleden opgegraven. Het gaat om keramiek, glas, natuursteen, metaal, hout, textiel (plantaardige en dierlijke vezels), leer en bot. In Dordrecht wordt relatief veel hout, textiel, leer en bot (organisch materiaal) gevonden. Dat komt doordat de conserveringsomstandigheden in de bodem heel goed zijn: luchtdicht verpakt in een natte ondergrond, onder een soms metersdik pakket klei, mest en afval. Zo blijven voorwerpen van hout, bot en leer honderden jaren goed. Zolang er geen zuurstof bij komt en de grondwaterstand niet wordt verlaagd, blijft dat ook zo. Reden temeer om niet zomaar alles op te graven, want opgraven in Dordrecht kan kostbaar zijn.


Specialistisch onderzoek

Juist die goede conserveringsomstandigheden zorgen voor grote hoeveelheden - vaak mooie en bijzondere - vondsten. Maar veel vondsten betekent ook dat er veel specialisten nodig zijn om de gevonden voorwerpen te determineren en dateren: voor iedere materiaalcategorie is een specialist nodig. Want zonder een beschrijving vertelt geen enkele vondst een verhaal. En vondsten uit hun comfortabele bodem halen betekent met name voor leer, hout en textiel de noodzaak tot kunstmatig conserveren, anders vergaan ze alsnog...


Dit kan opgraven dus relatief duur maken, vooral als het om diepgaande opgravingen in de binnenstad gaat, waar de bewoningssporen uit ruim acht eeuwen elkaar opvolgen. Want het principe van 'de verstoorder betaalt', geldt niet alleen voor het opgraven zelf, maar ook voor alles wat er daarna uit voortkomt, zoals het inhuren van specialisten en het conserveren van vondsten, eigenlijk tot en met de opslag in het depot.


Vondsten overdragen

In het depot moet alles schoon zijn. Hier wordt dan ook geen archeologisch materiaal gewassen en gesorteerd. De vondsten moeten schoon en droog in schone zakken/dozen/kratten aangeleverd worden, voorzien van informatie over de opgraving en determinatiegegevens van specialisten. De vondsten (en veldtekeningen) worden dan ook pas overgedragen aan het depot als de archeologen klaar zijn met het onderzoek (binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk). 


Het depot is niet in beheer bij de gemeentelijk archeologen van het vakteam erfgoed, maar valt organisatorisch onder het Dordrechts Museum. De archeologen dragen het materiaal dus formeel over aan het depot, waar een collectiebeheerder in dienst van het Dordrechts Museum over de archeologische vondsten waakt.


Constant klimaat

Alle vondsten worden onder gereguleerde en constante klimaatomstandigheden bewaard. Daarbij speelt de temperatuur maar vooral de relatieve luchtvochtigheid (rv) een rol: metaalvondsten moeten bijvoorbeeld onder een lagere rv-waarde bewaard worden dan leervondsten.


Cultuurtoerisme

Het depot is niet toegankelijk voor publiek en is geen onderzoeksplek. Het is puur een bewaarplaats, waar specialistische onderzoekers wèl op aanvraag een dag terecht kunnen om een selectie vondsten te bekijken.
Weliswaar gaan de meeste vondsten na een opgraving naar het Stadsdepot, maar dit betekent niet dat je ze nooit kunt zien! De opgegraven voorwerpen bieden namelijk veel kansen op het gebied van cultuurtoerisme en zetten Dordrecht zelfs internationaal op de kaart. Daarom zijn de topstukken te zien in Het Hof van Nederland en op Facebook en wordt er gewerkt aan de digitale toegankelijkheid van de topstukken in het depot.

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht