Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Aanvraag offerte onderzoek

Offerte

Een specifieke en betrouwbare offerte voor archeologisch onderzoek kan alleen opgesteld worden op basis van een door de gemeente Dordrecht getoetst PvE. Van grote invloed bij het opstellen van een offerte zijn het soort onderzoek, de omvang van het terrein, de geplande ontgravingsdiepte, de aard van de archeologische vindplaats en de door het bevoegde gezag gestelde onderzoeksvragen.


Met het opstellen van een PvE en een offerte is vooraf bekend wat het archeologisch onderzoek gaat kosten en in de meeste gevallen ook hoe lang dit gaat duren. Daarmee kan archeologisch onderzoek al vanaf het begin van de planvorming ingebed worden in een (bouw)project. Daardoor ontstaan tijdens de uitvoer van het project geen vertragingen en zijn ad hoc werkzaamheden nog slechts zeer zelden nodig. 


U kunt ook een offerte of een PvE aanvragen bij de senior KNA-archeoloog van de gemeente Dordrecht.


Certificering

Het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht is gecertificeerd voor het doen van de volgende onderzoeken conform de KNA protocollen voor landbodems:


4003: Inventariserend Veldonderzoek, Boren en Proefsleuven

4004: Opgraven


Certificaat opgraven, boren en proefsleuven gemeente Dordrecht


Actorregister

De archeologen van de gemeente Dordrecht zijn alle drie ingeschreven in het Actorregister Archeologie.

Om als actor in het register te komen en te blijven moeten ze voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en ervaring.


Marc Dorst


Actorregistratie Marc Dorst


Jacqueline Hoevenberg


Actorregistratie Jacqueline Hoevenberg


Deborah Paalman


Actorregistratie Deborah Paalman

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht