Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Beleid Beleidsonderdelen

Beleidsonderdelen

Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007, moeten Nederlandse gemeenten zelf zorgdragen voor het verantwoord omgaan met archeologische waarden. Uitgangspunt is het behoud van archeologische waarden op de plek zelf. Als dat niet mogelijk is, is behoud door onderzoek de andere mogelijkheid. De archeologische waarden worden dan behouden door de documentatie van sporen en vondsten en het bewaren van materiaal en gegevens in een fysiek én een digitaal depot.


Bestemmingsplannen

In Dordrecht wordt die zorgplicht sinds de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog in 1995 structureel ingevuld en verwoord en verbeeld in de bestemmingsplannen. In de uitzonderlijke gevallen dat er niets over archeologie is opgenomen in een bestemmingsplan, voorziet de in 2010 vastgestelde Erfgoedverordening.


Beleidsnota

In november 2013 hebben burgemeester en wethouders van Dordrecht de PDF-bestandbeleidsnota (2408 kB) en de beleidskaart archeologie Dordrecht vastgesteld. Wat al in de diverse bestemmingsplannen was opgenomen, werd daarmee gemeentebreed geldend.


Beleidskaart

De beleidskaart archeologie deelt het grondgebied van de gemeente Dordrecht op in gebieden met een zeer hoge, hoge, middelmatige en lage verwachting op archeologische waarden in de ondergrond. Naarmate de verwachting lager is, wordt een diepere bodemverstoring geaccepteerd voordat de gemeente van een initiatiefnemer een archeologisch onderzoek vraagt of aanvullende voorwaarden vaststelt. Voor gebieden met een lage verwachting geldt geen onderzoeksplicht.

Beleidskaart Archeologie 2012

De beleidskaart is een vereenvoudiging van de archeologische verwachtingskaart die in 2009 voor de hele gemeente gemaakt is. De beleidsnota archeologie Dordrecht is de toelichting bij de beleidskaart archeologie en de onderbouwing voor het beleid. Deze op 21 november 2012 door B&W vastgestelde beleidsnota inclusief kaart, verwoordt dus geen nieuw beleid, het legt wel in woord en beeld het beleid gemeentebreed vast.

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht