Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Beleid Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen en dubbelbestemming

Het bestemmingsplan is wat betreft archeologie het belangrijkste instrument om het beleid vast te leggen en uit te kunnen voeren. Uit de verbeelding (kaart) en de regels van het bestemmingsplan moet blijken waar archeologische waarden verwacht worden en onder welke voorwaarden onderzoek verplicht is. 


In de gemeente Dordrecht is sinds de aanstelling van een gemeentelijk archeoloog in 1995 in de meeste bestemmingsplannen al een archeologieparagraaf opgenomen in de toelichting. In de regels zijn de vrijstellingen en onderzoeksverplichtingen opgenomen.


In de nieuwste bestemmingsplannen is in het kaartbeeld de dubbelbestemming archeologie aangegeven:

 

Legenda dubbelbestemming bestemmingsplannen

 


Vrijstellingen

In de regels en de toelichting van bestemmingsplannen worden de volgende vrijstellingen van de archeologische onderzoeksplicht opgenomen:

 

- bouwen of aanleggen tot maximaal 40 cm beneden maaiveld in de zone waarvoor een zeer hoge archeologische verwachting geldt (dubbelbestemming Waarde-Archeologie-1);

 

- bouwen of aanleggen tot maximaal 70 cm beneden maaiveld in de zone waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt (dubbelbestemming Waarde-Archeologie-2);

 

- bouwen of aanleggen tot maximaal 100 cm beneden maaiveld in de zone waarvoor een middelmatige verwachting geldt (dubbelbestemming Waarde-Archeologie-3).


De zones met verwachtingen zijn terug te vinden op de beleidskaart.


Wilt u het betreffende bestemmingsplan voor uw plangebied inzien? Kijk dan in het nationale overzicht van ruimtelijke plannen.


In de uitzonderlijke gevallen dat er in (oudere) bestemmingsplannen niets over archeologie is opgenomen, is het betreffende artikel in de Erfgoedverordening van toepassing.

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht