Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Verwachting Downloads rapport & verwachtingskaart

Downloads rapport & verwachtingskaart

Voor het Eiland van Dordrecht is in 2009 een archeologische inventarisatie uitgevoerd: wat kun je waar verwachten? De resultaten zijn beschreven in dit rapport:


PDF-bestand‘Stad en Slib: het archeologisch potentieel van het Eiland van Dordrecht in kaart gebracht’ (23 MB)


Bij dit onderzoeksrapport hoort een aantal kaartbijlagen, waaronder ook de verwachtingskaart. Deze zijn hieronder te downloaden (pdf): Archeologie-inhoudelijk is de verwachtingskaart de belangrijkste kaartbijlage. Deze kaart maakt vooral duidelijk dat middeleeuwse bewoningsresten verwacht kunnen worden op de hogere en dus drogere oevers van inmiddels verdwenen rivieren zoals de Dubbel en het Oude Maasje (niet te verwarren met de Oude Maas van nu). Maar ook langs de oevers van de Merwede werd in het verleden gewoond. Naast de gehele binnenstad van Dordrecht, is voor deze locaties de verwachting op het aantreffen van archeologische resten dan ook het hoogst.


De kaarten en het rapport vormen de basis en onderbouwing voor de gemeentelijke beleidskaart archeologie.

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht