Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Onderzoek Certificering & Kwaliteitsnorm

Certificering & Kwaliteitsnorm

Certificering

Sinds de invoering van de Erfgoedwet in 2016 mogen alleen hiervoor speciaal gecertificeerde bedrijven en instellingen archeologisch onderzoek doen. Het team erfgoed van de gemeente Dordrecht is gecertificeerd. Het certificaat is geldig tot en met september 2021.

Opgravingsputje meters onder het maaiveld     Tekenbord in opgraving


De gemeente heeft twee geregistreerde senior archeologen en een depotbeheerder in ambtelijke dienst. Zij zijn in staat alle onderdelen van het onderzoeksproces uit te voeren, aan te sturen of te leiden: beleid, advies, uitvoer (voorbereiding, veldwerk, uitwerking, rapportage en deponering) en presentatie.

Klik hier voor contact of hier voor een offerte-aanvraag voor archeologisch onderzoek.


Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

Archeologisch onderzoek onder certificaat moet uitgevoerd worden conform de Erfgoedwet, de Beoordelings Richtlijn Archeologie (BRL 4000, 4.1) en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA 4.1). Deze norm borgt de minimale kwaliteitseisen en geldt voor alle onderdelen van het proces binnen de archeologische monumentenzorg: van het programma van eisen tot het deponeren van documentatie en vondstmateriaal.


KNA 3.3 Landbodems 


Meer informatie over de BRL en de KNA

Een greep uit de onderzoeken:

Stadsontwikkeling op het Statenplein Wonen onder Winkels, Voorstraat 252-254 Van Nonnen naar kanonnen, Nieuwstraat 60-62


Bidden boven water, Hof 10 Romeinse en middeleeuwse bewoning langs de Dubbel, Amnesty Internationalweg In de voetsporen van de gebroeders de Witt, Nieuwstraat 60-62


Graven naar de Graaf..., Voorstraat 244 Zonnen op Gods akker, Amnesty Internationalweg Wouw! Ververijen! Elfhuizen

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht