Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Vondsten Zelf iets gevonden?

Zelf iets gevonden?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je (in je tuin) iets archeologisch vindt en misschien vraag je je af wat je dan moet doen. In de Wet archeologische monumentenzorg zijn daarom twee artikelen opgenomen over het melden van vondsten:

____________________________________________________________


Artikel 53

  1. Degene die, anders dan bij het doen van opgravingen, een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is, meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister.
  2. De gerechtigde tot een roerend monument als bedoeld in het eerste lid, is gehouden het monument gedurende zes maanden, te rekenen van de dag van de in het eerste lid bedoelde melding, ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.


Artikel 54

Degene die bij het opsporen van monumenten, zonder dat daarbij verstoring van de bodem optreedt, waarnemingen doet, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat die waarnemingen van belang zijn voor de archeologische monumentenzorg, meldt die waarnemingen zo spoedig mogelijk bij Onze minister.


(In deze artikelen kan en mag ‘onze minister’ vervangen worden door de gemeente Dordrecht, Team Archeologie).


____________________________________________________________


Natuurlijk willen de gemeentelijk archeologen sowieso graag weten wat er waar uit de Dordtse bodem komt, zodat de kennis gebruikt kan worden bij toekomstige onderzoeken. Daarvoor kun je contact met ons opnemen, waarbij het enkel gaat om de informatie en een foto van je vondst. De vondst zelf mag je houden.


Wil je de vondst liever persoonlijk laten zien? Daarvoor kun je binnenkort terecht op het 'Vondstenspreekuur'. Houd voor meer informatie daarover deze website en onze facebook-pagina in de gaten.

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht