Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Beleid Programma van Eisen

Programma van Eisen

PvE

Een Programma van Eisen (PvE) is een officieel document waarin de eisen en voorwaarden worden vastgelegd die de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en het bevoegde gezag stellen aan het geplande onderzoek. Voor ieder 'gravend' archeologisch onderzoek (proefsleuven, archeologische begeleidingen en volledige opgravingen) is een PvE noodzakelijk, dat getoetst moet worden door de bevoegde overheid.
De bevoegde overheid is in dit geval de gemeente Dordrecht, namens B&W het clusterhoofd Ruimtelijke Kwaliteit. Een senior archeoloog van de gemeente autoriseert het PvE, dat opgesteld kan worden door iedere gecertificeerde uitvoerende partij. Dit geldt overigens ook voor het onderzoeksrapport. Neem hiervoor altijd contact op met de gemeente.


In het PvE wordt het doel, de randvoorwaarden waarbinnen het onderzoek moet worden uitgevoerd en de onderzoeksvragen vastgelegd, om de kwaliteit van het onderzoek te borgen. Daarnaast worden de afspraken tussen de opdrachtgever van het onderzoek en de bevoegde overheid met betrekking tot aard, locatie, omvang en diepte van de verstoringen vastgelegd. Een goedgekeurd PvE behoudt zijn geldigheid gedurende één jaar na opstelling.


Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht