Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Jaarverslag Nationale Archeologiedagen

Jaarverslag Nationale Archeologiedagen


Afgelopen najaar (16, 17 en 18 oktober 2016) zijn voor het eerst de Nationale Archeologiedagen gehouden. Strikt genomen was er nog geen sprake van een landelijk evenement, het betrof een pilot in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, maar toch zijn er al 90 activiteiten georganiseerd. Het jaarverslag blikt terug op de pilot en kijkt in hoeverre de doelen door de gekozen aanpak benaderd worden en welk uitzicht dit biedt op de toekomst.


Doelstelling 

Eén van de doelstellingen was om het draagvlak voor de archeologie te vergroten. Eigenlijk is dat geen doel op zich, maar een middel om ondermeer ‘het respect voor het land waarin en waarop we leven te vergroten' en ‘mensen met elkaar te verbinden door hun gezamenlijke geschiedenis en identiteit te benadrukken’. Een groot aantal mensen ziet daar het sociaal(economisch) nut van in.


Activiteiten 

Om dat grotere draagvlak te bereiken konden bezoekers op 70 locaties in de huid van een archeoloog kruipen en horen, zien en beleven hoe de archeologie in Nederland te werk gaat. Naast vele archeologische informatiemarkten, rondleidingen binnen en buiten, tentoonstellingen, fietstochten, determinatie van vondsten, archeologische stadswandelingen, archeospreekuren, werkplaatsen en depots die de deuren openden, open dagen en lezingen in bibliotheken, musea en kerken, waren er veel activiteiten waar bezoekers zelf mee konden werken of iets konden doen: grondboringen, scherven workshops, wassen, munten zoeken met metaaldetector, middeleeuws knutselen, geocaching en 3D printen van vondsten.

In Dordrecht kon onder leiding van de gemeentelijk archeologen meegedaan worden met een booronderzoek bij Grote Kerk, kon een Archeo-rondje Dordt meegelopen worden en was het mogelijk mee te gaan met een rondleiding door de archeologische collectie in het Stadsdepot. Ook kon de nieuwe werkruimte van de AWN-afdeling  Lek & Merwestreek bezocht worden, waar bezoekers aan verschillende activiteiten konden deelnemen.


Meten = weten 

Ondanks dat de 'merkbekendheid' bij het publiek nog laag was hebben ruim 23.000 mensen de eerste Nationale Archeologiedagen bezocht (in Dordrecht circa 200). De bedoeling is dat de banden met het onderwijs de komende jaren aangehaald worden. Hier ligt nog heel veel potentie.

Een aantal bezoekers heeft een enquête ingevuld. Kinderen zijn daar nu niet in meegenomen, waardoor de gemiddelde leeftijd net iets boven de 50 jaar ligt. De verdeling tussen de leeftijdsgroepen 30-70 jaar is redelijk gelijk. De algemene opvatting bij archeologische evenementen is dat er vaak voornamelijk mannen aanwezig zijn. Dit blijkt bij de archeologiedagen niet zo te zijn, de verdeling is nagenoeg gelijk. Het merendeel is hoogopgeleid.


Aantrekkingskracht van het onbekende 

Het succes van de dagen zit onder meer in het grote draagvlak dat er vanuit de archeologische wereld voor het idee bestaat. De andere poot van het succes zit in de aantrekkingskracht die de archeologie op mensen uitoefent. Het is als iets magisch, schatten uit de grond, een mysterieuze

wereld direct onder onze voeten...

 

Alle bevindingen zelf lezen? PDF-bestandGraaf dan door bijgaand jaarverslag. (2197 kB)
En zet alvast de Nationale Archeologiedagen 2017 in de agenda: 14 t/m 16 oktober. De gemeente Dordrecht gaat zeker weer meedoen!

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht