Spring naar inhoud
 • Middeleeuwen, religie

  Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Minderbroederklooster binnenkort uitgewerkt

Schildering uit grafkelder, ca. 1350Het is inmiddels 33 jaar na dato, maar dit jaar zal de bijzondere opgraving van het Minderbroedersklooster, dat in de 13e eeuw verrees aan de Voorstraat in Dordrecht, gerapporteerd worden.


De bedelorde van de Fransiscaner monniken streek rond 1249 neer op de locatie die velen kennen als het 'Buitink-terrein'. Ze bouwden er hun klooster en kerk. Begin jaren '80 ging het pand van Buitink op de hoek van de Voorstraat/Visstraat in vlammen op. Wat volgde was een opgraving in 1982. Daarbij werden heel veel zeer bijzondere vondsten gedaan, maar het verhaal daarover was nergens te lezen. Daar komt verandering in, want archeoloog Marc Dorst is bezig dit oude onderzoek alsnog uit te werken en de sporen en vondsten aan elkaar te koppelen. Zijn analyse zal nog dit jaar gereed zijn en het rapport zal voor iedereen te downloaden zijn via deze site. Houd de site en Facebook in de gaten!

  Contact

  E-mail monarch@dordrecht.nl


  Telefoon

  078 770 49 05

   

  Post
  Postbus 8

  3300 AA  Dordrecht

   

  Bezoek (op afspraak)


  Spuiboulevard 300

  3311 GR Dordrecht