Spring naar inhoud
  • Middeleeuwen, religie

    Archeologie

Dordrecht Ondergronds

Ontdek het onzichtbare

verleden van Hollands

oudste stad!


Home Vraag & antwoord

FAQ

Mag ik in Dordrecht een metaaldetector gebruiken?
Ja, dat mag overal in Dordrecht, al mag je daarbij niet opzettelijk graven naar archeologie. Je mag dus aan het oppervlak zoeken naar verloren voorwerpen.
Wil je meer weten over hoe je het best aan de slag kunt, lees dan eens deze brochure over PDF-bestandMetaaldetectie in Nederland (6494 kB). Ook magneetvissen is een belangrijk nieuw onderwerp.

Brochure Metaaldetectie in Nederland, 2019

In de brochure staat bijvoorbeeld dat je toestemming moet vragen aan de eigenaar van de grond waarop je wil gaan zoeken. Ook lees je waar je je vondsten kunt aanmelden.
Vondsten melden en informatie vragen kan natuurlijk ook altijd bij het vakteam erfgoed van de gemeente. Dan graag een foto met vondstlocatie naar monarch@dordrecht.nl 


Mag ik in de binnenstad mijn bestaande kelder uit- of leeggraven?
Als het om een pand gaat met monumentenstatus moet hiervoor eerst contact worden opgenomen met monumentenzorg. Voor panden zonder monumentenstatus maar die mogelijk wel van bouwhistorische waarde kunnen zijn kan contact worden opgenomen met de bouwhistoricus van de gemeente of met de Werkgroep Bouwhistorisch Onderzoek. Met het oog op archeologie en het leeggraven van een bestaande kelder: dat mag. Wat niet zomaar mag is een bestaande kelder verdiepen, of een nieuwe kelder onder je woning aanleggen. Daarvoor gelden archeologische regels, die hier te vinden zijn.


Mag ik een boom planten in mijn tuin?

Dat mag. Voor de binnenstad geldt alleen dat je niet dieper dan 40 cm onder het maaiveld mag graven. Voor het gebied buiten de historische stadskern geld meestal 70 cm of 100 cm. De regels daarover kun je hier vinden.

 

Mag ik diepploegen?

Ja, in de meeste gevallen wel, mits het diepploegen niet dieper gaat dan 70 cm beneden maaiveld in zones met een hoge archeologische verwachting of 100 cm in zones met een middelmatige archeologische verwachting. De zones en regels daarover vind je hier.


Mag ik zelf opgraven in mijn tuin? / Als ik iets vind, mag ik het dan houden?

Je mag niet opzettelijk graven naar archeologie. Ook niet in je tuin. Archeologische sporen en vondsten zijn altijd van ons allemaal, want het gaat om ons gezamenlijke verleden.
Vind je per toeval een archeologische vondst, dan hoef je die echter niet af te staan, al zouden wij het fijn vinden als je je vondst - voorzien van een goede foto - hier meldt als die in Dordrecht is gevonden. Bij grote (schat)vondsten gelden er andere regels. Daarbij kan het zijn dat de vondst aan de staat toebehoort.


Moet er altijd archeologisch onderzoek uitgevoerd worden?

Nee, zeker niet. Wanneer wel en wanneer niet vind je hier.

 

Kunt u mij plekken doorgeven waar ik met de detector vondsten kan doen?

Zoals hierboven al is aangegeven mag je niet opzettelijk - ook niet met een metaaldetector - op zoek gaan en graven naar archeologische vondsten. Alleen gecertificeerde archeologische instanties of bedrijven mogen dit en dan nog alleen in die gevallen waar bodemverstoring door planontwikkeling dreigt. Wij gaan deze locaties dus niet aan het publiek melden.

 

Kan ik vondsten lenen voor een presentatie op school?

Zelf vondsten lenen voor een presentatie kan niet, maar we kunnen wel gratis enkele digitale foto's ter beschikking stellen. Maar kijk voor foto's ook vooral eens op deze site onder Onderzoek en Vondsten en op Facebook, want daar zijn er al talloze te vinden!

 

Kunt u op school/voor de vereniging/voor de club iets komen vertellen over archeologie?

Voor scholen is er zeker het één en ander mogelijk, zoals een archeoloog van de gemeente Dordrecht die een presentatie geeft in de klas en daarbij originele vondsten meebrengt. Dit is echter niet kosteloos. Voor contact klik hier.

Ook voor verenigingen en clubs worden af en toe presentaties gegeven, al is dit op persoonlijke titel en niet vanuit de gemeente.

Wie meer over de Dordtse geschiedenis wil weten kan de cursus Dordtologie volgen. In tien wekelijkse lessen wordt door 12 docenten aandacht besteed aan belangrijke aspecten van de geschiedenis van stad en eiland. Archeologie is 1 van de 10 lessen.

 

Waar kan ik archeologische vondsten bekijken?

In Het Hof van Nederland! Ook inHuis Scharlaken is een beperkt aantal archeologische vondsten te zien.
 
Kan ik meedoen bij een archeologisch onderzoek?

Meedoen met een gemeentelijke opgraving kan helaas niet. Wel worden - als dat nodig - is amateur-archeologen van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) afdeling Lek-& Merwestreek ingeschakeld, al moeten die veldmedewerkers wel gekeurd zijn. Ben je dus lid van de AWN of wil je lid worden, dan zijn er mogelijkheden om mee te werken aan een opgraving. 

Contact

E-mail monarch@dordrecht.nl


Telefoon

078 770 49 05

 

Post
Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

 

Bezoek (op afspraak)


Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht